ATM

Tên dự án:Triển khai tính năng bảo mật 3D Secure cho thẻ quốc tế VRB

Khách hàng:Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB)

Ngày hoàn thành: 10/2020

Kỳ vọng của khách hàng khi triển khai dự án:

  • Hiện VRB là một trong những đơn vị tiên phong triển khai 3D Secure nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng cũng như giảm thiểu rủi ro trong giao dịch thanh toán thẻ.
  • VRB muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mang đến cho khách hàng những lợi ích tốt nhất và các biện pháp bảo mật tiên tiến nhất khi sử dụng sản phẩm thẻ của VRB.