Ảnh chụp Màn hình 2022-09-19 lúc 18.01.28

Vào năm 2019, Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Công (TechPlus Solution) liên danh với NTQ Solution đã triển khai xây dựng thành công hệ thống phần mềm CoreBanking cho Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương TYM. Dự án hoàn thành vào ngày 05/10/2020 và tiếp theo đó là hoàn thiện triển khai hệ thống CoreBanking cho tất cả các đơn vị thành viên của TYM.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

Mục tiêu đặt ra của dự án này là:

  • Áp dụng công nghệ mới, quản trị dữ liệu tập trung
  • Đáp ứng được tất cả yêu cầu về nghiệp vụ
  • Đáp ứng các yêu cầu về quản trị và  tuân thủ
  • Đáp ứng được chiến lược phát triển dài hạn của tổ chức
  • Hệ thống luôn sẵn sàng, ổn định, an toàn và có tính bảo mật cao

Tính đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thiện triển khai trên toàn hệ thống cho tất cả các đơn vị thành viên của TYM với 21 chi nhánh trên 13 tỉnh thành của khu vực Bắc và Bắc Trung bộ Việt Nam. Bên cạnh đó, TechPlus cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống phần mềm Corebanking để đảm bảo trong quá trình vận hành và sử dụng phần mềm luôn được hoạt động một cách chuyên nghiệp nhất, hiệu quả nhất.