logo-epin-website

Mô tả (update…)

Phần mềm quản trị mã PIN điện tử thông minh – ePINPLUS là phần mềm quản trị với giải pháp E-PIN PLUS, khách hàng nhận được mã PIN thông qua SMS/email/Mobile APP mà không cần phải đến chi nhánh của Ngân hàng để nhận. Thông tin mã PIN được mã hóa (theo thời gian) an toàn, bảo mật cao (gửi lại mã PIN, gửi PIN theo lô và cấp lại mã PIN) tránh bị lộ thông tin, giả mạo thông tin ảnh hưởng đến Khách hàng. Phần mềm quản trị mã PIN điện tử thông minh – ePINPLUS không dựa trên mã nguồn mở nào.