z2362433412763_474ef78b8db6993f7ae30c3d939a771d

Tên dự án: COREPLUS SMS – Mua sắm phần mềm quản lý dịch vụ SMS Banking

Khách hàng: Ngân hàng hợp tác CoopBank

Ngày go-live: 10/05/2021

Hoàn thành mục tiêu dự án:  

  • Nâng cấp thành công phân hệ SMS Banking
  • Hoàn thiện các chức năng của hệ thống SMS Banking
  • Phát triển thêm phương thức thu phí linh hoạt
  • Mở rộng hệ thống báo cáo quản trị phục vụ mục đích kinh doanh khi triển khai hệ thống thu phí mới

Một số hình ảnh nổi bật của dự án: