cognacs

CognACS – Máy chủ kiểm soát truy cập nhận thức

Mục tiêu giải pháp

Cung cấp giải pháp bảo mật 3D Secure 2 cho các tổ chức Tài chính, Ngân hàng.

Các cấu phần chính của giải pháp

  • Front-end: Xử lý các giao dịch
  • Back-end: Quản lý

Đối tượng khách hàng

Giải pháp được sử dụng cho các ngân hàng, tổ chức tài chính có chức năng thanh toán trực tuyến, giúp các tổ chức hạn chế tối đa gian lận trong thanh toán trực tuyến, tránh gây ra những tổn thất không đáng có cho Ngân hàng và các tổ chức.

Category: Products
Author: TechPlus
Date: