Phần mềm thanh toán bù trừ tự động thông minh sACH

I. Giới thiệu

Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch thanh toán bán lẻ (Automated Clearing House – ACH) – hệ thống đóng vai trò bù trừ tự động giữa các thành viên (ngân hàng) tham gia, được xây dựng để phát triển hạ tầng thanh toán bán lẻ tại Việt Nam

Do các dịch vụ của hệ thống ACH tập trung vào giao dịch giá trị thấp (giá trị nhỏ, số lượng lớn) nên xây dựng hệ thống nội bộ kết nối với hệ thống ACH để cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền sẽ mang đến nhiều lợi ích cho ngân hàng, cụ thể:

 • Tăng cường hiệu suất, giảm thiểu tối đa sai sót thủ công
 • Tiết kiệm chi phí giao dịch cho ngân hàng
 • Tăng cường an toàn và kiểm soát với các biện pháp bảo mật mạnh mẽ theo tiêu chuẩn ISO 20022 của hệ thống ACH
 • Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

II. Công nghệ

Giải pháp được xây dựng dựa vào các công nghệ nền tảng được đề cập bên trên trong tài liệu này, ứng dụng tất cả những sức mạnh và sự tinh túy nhất của các công nghệ tiên tiến trên thế giới đã được chứng minh và đang được sử dụng bởi rất nhiều công ty công nghệ lớn.

Hệ thống sẽ được triển khai tập trung tại Hội sở chính của Ngân hàng theo mô hình đa lớp sử dụng nền tảng ứng dụng Web:

 • Máy chủ CSDL – Database Server: Sử dụng CSDL của Oracle phiên bản 19c
 • Máy chủ ứng dụng – Web server:  ứng dụng phát triển trên nền tảng công nghệ ASP.Net Core Blazor , triển khai trên hệ điều hành Ubuntu.
 • Máy chủ ứng dụng – Application server:  ứng dụng phát triển trên nền tảng công nghệ .Net Core 5, triển khai trên hệ điều hành Ubuntu.
 • Các Phòng/Ban nghiệp vụ, Chi nhánh/ Phòng giao dịch kết nối với hệ thống thông qua mạng máy tính nội bộ ngân hàng.

II. Tóm tắt các chức năng của hệ thống (Phát triển theo yêu cầu của khách hàng)

 1. Thanh toán & chuyển tiền
  – Giao dịch ghi có theo thời gian thực
  – Danh sách giao dịch theo thời gian thực
  – Giao dịch ghi nợ theo thời gian thực
 2. Truy vấn thông tin
  – Truy vấn trạng thái giao dịch
  – Sao chép giao dịch gốc
 3. Quản lý tra soát
  – Yêu cầu chỉnh sửa thông tin giao dịch gốc
  – Yêu cầu hoàn trả
  – Yêu cầu cung cấp chứng từ/ thông tin
  – Yêu cầu thu hồi
  – Hỗ trợ tra soát
  – Yêu cầu làm rõ thông tin
  – Danh sách tra soát
 4. Quản lý hoàn trả
  – Tạo giao dịch hoàn trả
  – Danh sách giao dịch hoàn trả
 5. Quản trị hệ thống
  – Quản lý người dùng
  – Quản lý dịch vụ
 6. Hệ thống báo cáo
 7. Tích hợp các hệ thống liên quan với hệ thống của ngân hàng (khách hàng/đối tác)
Category: Products
Date: