Phần mềm cổng thanh toán thông minh – Payment Hub

Mục tiêu giải pháp

  • Hỗ trợ vay và trả lãi cho hộ gia đình, cá nhân
  • Chuyển tiền đến CMND
  • Thanh toán hóa đơn
  • Cung cấp các kênh giao dịch nâng cao cho thành viên và khách hàng của Ngân hàng như Internetbanking hay Mobile App
  • Truy vấn tài khoản của khách hàng

Các cấu phần chính của giải pháp

  • Thanh toán
  • Chuyển tiền_Nhận tiền
  • Truy vấn thông tin tài khoản
  • Quản lý hệ thống (Quản lý đơn vị, người dùng, phân quyền,…)

Đối tượng khách hàng

Giải pháp phù hợp với mọi Ngân hàng và Tổ chức Tài chính, giúp khách hàng của các đơn vị này có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính mà không cần phải mở tài khoản tại các đơn vị này.

Category: Products
Author: TechPlus
Date: