ViAMO – Hệ thống quản lý tài khoản ảo tối ưu

Mục tiêu giải pháp

  • Hỗ trợ quản lý dòng tiền
  • Hỗ trợ thanh toán

Cấu phần chính giải quyết

  • Quản trị hệ thống
  • Quản lý khách hàng
  • Thanh toán
  • Quản lý tài khoản ảo
  • Hệ thống báo cáo

Đối tượng khách hàng

Giải pháp của chúng tôi phù hợp với mọi ngân hàng và tổ chức tài chính, giúp các đơn vị mở rộng sản phẩm, phân khúc khách hàng, tăng doanh thu, tạo lợi thế cạnh tranh và tạo tiền đề phát triển tương lai.

Date: