VRB Project

Tên dự án: Triển khai tính năng bảo mật 3D Secure cho thẻ quốc tế VRB

Khách hàng: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB)

Ngày khởi động: 10/2008 – 09/2009

Kỳ vọng của khách hàng khi triển khai dự án:

VRB mong muốn là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc triển khai 3D Secure nhằm giúp tăng trải nghiệm khách hàng cũng như giảm rủi ro trong giao dịch thanh toán thẻ.

Write A Comment