core2_1

Tên dự án: Triển khai giải pháp Core Banking toàn diện cho Khách hàng Ngân hàng Co-opBank giai đoạn 2

Khách hàng: Ngân hàng hợp tác xã Co-opBank

Ngày khởi động: 03/06/2016

Kỳ vọng của khách hàng khi triển khai dự án:

Ngân hàng hợp tác xã Co-opBank mong muốn có thể chuyển đổi từ hệ thống quản lý phân tán sang quản lý tập trung, thống nhất giữa các chi nhánh của ngân hàng.

Một số hình ảnh nổi bật của dự án:

Write A Comment