Ảnh chụp Màn hình 2022-09-20 lúc 14-compressed

Ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở chính của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam Co-opBank (NHHT) đã diễn ra Lễ khởi động dự án Đầu tư xây dựng hệ thống Quản lý nguồn vốn dưới sự tham gia của chủ đầu tư là Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và phía nhà thầu Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Cộng (TechPlus Solution).

Mục tiêu của Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Cộng (TechPlus Solution) khi tham gia dự án xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý nguồn vốn cho Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam Co-opBank với phương châm hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin để Quản lý nguồn vốn và Kinh doanh vốn tại NHHT; Tiếp cận và quản lý quy trình điều chuyển vốn một cách có hệ thống, hiệu quả thông qua cải tiến quy trình tác nghiệp; Nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng kinh doanh của NHHT.

Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm Quản lý nguồn vốn của TechPlus sẽ giải quyết được các vấn đề, hạn chế chính của quy trình xử lý hiện tại gồm:

 • Tự động các tác vụ thủ công như tính lãi, tính phí, hạch toán kế toán
 • Giảm 50% thời gian xử lý đối với quy trình điều khiển chuyển vốn nội bộ
 • Giảm 50% thời gian xử lý đối với quy trình khởi tạo và phê duyệt các nghiệp vụ kinh doanh vốn
 • Giảm 40%-50% khối lượng tài liệu giấy xử lý thủ công trong quá trình khởi tạo và phê duyệt các nghiệp vụ kinh doanh vốn bằng việc số hoá các tài liệu này để em xét phê duyệt
 • Tăng từ 20% – 50% số lượng khoảng kinh doanh vốn

Lợi ích của giải pháp:

 • Bao trùm phần lớn các sản phẩm quan trọng liên quan đến đầu tư và kinh doanh vốn của Ngân hàng
 • Dễ dàng và nhanh chóng trong việc thiết lập các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng các thay đổi của thị trường cũng như nhu cầu của Ngân hàng
 • Giám sát trạng thái giao dịch theo thời gian thực, hiện thị cho tất cả người dùng của hệ thống
 • Tích hợp các cấu phần Front-office/ Middle-office/ Back-office thành một chu trình thống nhất
 • Luồng giao dịch xuyên suốt từ Front-office cho đến Middle-office và Back-office giúp người dùng không phải nhập liệu thủ công nhiều nơi.
 • Được thiết lập, cấu hình sẵn các quy trình, sản phẩm theo thông lệ tốt của thị trường
 • Kho lư trữ giao dịch tập trung để tạo điều kiện truy xuất thông tin cho các mục đích khác nhau
 • Quy trình được thiết lập tự động, có thể cấu hình theo các mức như: Sản phẩm, Tổ chức hoặc Người dùng
 • Phân loại người dùng,lập và phê duyệt giao dịch
 • Các công cụ linh hoạt cho phép thiết lập báo cáo khách hàng nhiều loại tài sản
 • Giao diện đồ họa trực quan, thân thiện và dễ sử dụng với người dùng cuối