ePINPLUS – Giải pháp ePIN thông minh cho người thông minh

Mục tiêu giải pháp

 • Giảm thiểu sự bất tiện cho chủ thẻ: không cần phải đến trực tiếp ngân hàng hoặc thời gian chờ đợi để nhận PIN
 • Tăng tính bảo mật trong quá trình xử lý và gửi mã PIN
 • Giảm thiểu chi phí cho việc xử lý, in ấn, chuyển phát mã PIN
 • Tránh gây ô nhiễm môi trường do không sử dụng giấy cacbon để cung cấp PINMailer

Các cấu phần chính của giải pháp

 • Quản trị hệ thống
 • Quản lý hệ thống/kênh tích hợp
 • Truy vấn mã PIN
 • Thay đổi mã PIN
 • Gửi PIN theo lô
 • Giải mã PIN
 • Hệ thống báo cáo

Đối tượng khách hàng

Giải pháp phù hợp sử dụng cho tất cả các ngân hàng có phát hành thẻ, giúp tiết kiệm chi phí cho ngân hàng và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Category: Products
Tags: Banking, Card, ePIN
Author: TechPlus
Date: