Phần mềm ngân hàng lõi kỹ thuật số FINC (Digital Core banking FINC)

Phần mềm ngân hàng lõi kỹ thuật số FINC (Digital Core banking FINC) là giải pháp Ngân hàng lõi kỹ thuật số hiện đại có thể triển được khai tại chỗ hoặc trên nền tảng điện toán đám mây, giúp cho Ngân hàng và các Tổ chức tài chính có thể xây dựng, cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên biệt trên quy mô lớn.Giải pháp này chính là minh chứng cho tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo của TechPlus để mang lại các sản phẩm giá trị, dịch vụ ngày chất lượng cho khách hàng.

  1. Đối với các Quỹ, hệ thống Quỹ

Hiện đại hóa công việc nghiệp vụ hàng ngày, nâng cao năng suất lao động.

Các công việc tính toán diễn ra tự động, chính xác.

Công tác báo cáo thống kê tự động, chính xác, đơn giản, tức thời.

Giảm thiểu việc sai sót trong quá trình thực hiện, đối chiếu số liệu.

Sẵn sàng cho việc phát triển và ứng dụng những chức năng, cấu phần mới tiên tiến hiện đại, bắt kịp xu hướng công nghệ.

  1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước

Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ: Việc thực hiện dự án còn góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng và thay đổi phương pháp, thói quen làm việc từ thủ công, biệt lập sang phương thức điện tử hiện đại và hợp tác. Qua đó, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, thành viên được nâng lên cả về tư duy lẫn phương pháp làm việc, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Giảm thiểu việc dư thừa về các yêu cầu hồ sơ, thông tin, dữ liệu, tăng độ tin cậy và sự chính xác của thông tin: Việc thực hiện dự án giúp giảm thiểu việc dư thừa về các yêu cầu hồ sơ, thông tin, dữ liệu, tăng độ tin cậy và sự chính xác của thông tin. Do đó, giúp các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kiểm soát tốt hơn và giảm thiểu việc yêu cầu dư thừa về các yêu cầu hồ sơ.

Ngăn ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến các lý do đạo đức của cán bộ trực tiếp thực hiện các công tác giải ngân, thu nợ. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có nhiều thông tin và tính kịp thời nhanh hơn để đảm bảo việc quản lý nhà nước đối với các quỹ được tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Góp phần vào cuộc cách mạng chuyển đổi số trên bình diện quốc gia, cũng như công việc liên quan đến các để án hướng tới tài chính số, tài chính toàn diện của Chính phủ.

Category: Products
Date: