rlos_1

Tên dự án: REMOTE LOAN ORIGINATION SYSTEM – Hệ thống khởi tạo và quản lý khoản vay từ xa RLOS

Khách hàng: Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam – Co-opBank

Ngày khởi động: 10/12/2019

Kỳ vọng của khách hàng khi triển khai dự án:

  • Rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ, nâng cao mức độ hài lòng của Khách hàng Ngân hàng Co-opBank
  • Tận dụng nguồn lực hiện tại, giảm thiểu chi phí
  • Hỗ trợ xuất chứng từ
  • Tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ
  • Tính toàn vẹn của quy trình sẽ không bị xâm phạm
  • Hỗ trợ kiểm soát việc thực hiện ra quyết định

Một số hình ảnh tiêu biểu của dự án:

Write A Comment