Screenshot 2023-01-09 at 10-compressed

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, tại Trụ sở chính Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) địa chỉ N04 Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đã diễn ra buổi lễ khởi động dự án “Phân nhóm nợ tín dụng và cảnh báo sớm”. Dưới sự tham dự của Ban Lãnh đạo của Ngân hàng hợp tác xã Việt nam cùng các cán bộ phòng ban liên quan và đơn vị nhà thầu Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Cộng (TechPlus Solution).

Kick-off dự án Phân nhóm nợ tín dụng và cảnh báo sớm

Một số thông tin được đại diện nhà thầu Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Cộng (TechPlus Solution) trình bày trong cuộc họp về hệ thống như sau:

Một số đặc điểm chính của hệ thống:

 • Thiết lập (quy tắc phân nhóm nợ; luồng xử lý; cấu hình email/sms,…)
 • Đề xuất định kỳ (đề xuất các nhóm nợ cần chuyển nhóm; dự báo biến động chỉ tiêu tài chính – phi tài chính…)
 • Chuyển nhóm nợ tự động
 • Xử lý ngoại lệ
 • Báo cáo thống kê (báo cáo; dashboard)
 • Thông báo (email; sms…)
 • Quy trình nghiệp vụ đề xuất tương ứng với từng phòng ban và đơn vị.

Mô hình tổng quan hệ thống: hệ thống sẽ được triển khai tập trung tại NHHT, đồng thời tích hợp với các hệ thống CoreBanking, TMS và cung cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của NHHT.

Giải pháp công nghệ dự kiến ứng dụng trên hệ thống:

 • Nền tảng: .NET Core, Angular
 • Ngôn ngữ lập trình: C#, Type JavaScript.
 • Database: Oracle Database 19C
 • Nền tảng: Web Based (HTML, CSS, JavaScript, Angular, …)
 • Web Server: Nginx
 • OS: Nhân Linux / Windows Server

Mục tiêu hiệu quả mà dự án “Phân nhóm nợ tín dụng và cảnh báo sớm” hướng đến đó là Hệ thống hỗ trợ tự động phân nhóm nợ theo luồng quy tắc được thiết lập bởi CoopBank, qua đó cảnh báo rủi ro sớm cho các cấp quản lý đồng thời tuân thủ quy định của NHNN, nâng cao vai trò, trách nhiệm cho cá nhân, đơn vị quản lý:

 • Chủ động đề xuất hỗ trợ ra quyết định
 • Hỗ trợ cảnh báo sớm
 • Tuân thủ quy định
 • Vai trò trách nhiệm chi tiết đến từng người dùng, cho phép tra cứu lịch sử lưu trữ, nâng cao trách nhiệm quản lý của cá nhân, tập thể.