IMG_2325

Tên dự án: Mua sắm phần mềm quản lý dịch vụ SMS Banking

Khách hàng: Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam – Co-opBank

Ngày khởi động: 01/01/2021

Kỳ vọng của khách hàng khi triển khai dự án:

  •  Nâng cấp phân hệ SMS hiện có
  • Chỉnh sửa, thêm mới các chức năng phục vụ cho cấu hình SMS
  • Có thể tiến hành linh động thu phí thủ công hoặc tự động, thu theo lô
  • Phát triển hệ thống báo cáo vận hành, quản trị phục vụ cho mục đích kinh doanh khi triển khai phân hệ thu phí SMS mới.

Một số hình ảnh nổi bật của dự án: