1Z1A5212

Đối tượng tham dự: Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM)

Ngày tổ chức: 13/05/2021

Mục đích hội thảo:

  • Trình bày cho TYM về chủ đề “Chuyển đổi số và số hóa dịch vụ tài chính vi mô để hướng tới tài chính toàn diện”.
  • Phân tích thách thức, cạnh tranh của các tổ chức tài chính vi mô trong bối cảnh công nghệ ứng dụng trong ngành ngân hàng ngày càng hiện đại.
  • Đưa ra các gợi ý cho tổ chức tài chính vi mô và đặc biệt các giải pháp phù hợp với TYM để phục vụ quá trình số hóa.
  • Chia sẻ về những đóng góp của tài chính số trong chiến lược tài chính toàn diện quốc gia

Kết quả đạt được của hội thảo:

  • Đưa ra được hình dung về đường đi trong thời gian tới của TYM.
  • TYM có cái nhìn tổng quan về việc chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu cần phải thực hiện để có đủ thực lực cạnh tranh với không bị tụt lùi.
    • (Trích lời phát biểu bế mạc của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc TYM)

Một số hình ảnh nổi bật của hội thảo: