tym_1

Tên dự án: MSCORE02 – Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Core Banking cho TYM

Khách hàng: Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM)

Ngày khởi động: 07/06/2019

Kỳ vọng của khách hàng khi triển khai dự án:

  • Áp dụng công nghệ mới, quản trị dữ liệu tập trung
  • Đáp ứng được tất cả yêu cầu về nghiệp vụ
  • Đáp ứng các yêu cầu về quản trị và  tuân thủ
  • Đáp ứng được chiến lược phát triển dài hạn của tổ chức
  • Hệ thống luôn sẵn sàng, ổn định, an toàn và có tính bảo mật cao

Một số hình ảnh nổi bật của dự án:

Write A Comment